Logo

Dane o firmie

Kujawska Wytwórnia Termometrów we Włocławku powstała w roku 1957 jako spółdzielnia pracy z inicjatywy grupy członków-założycieli, i w tej formie prawnej egzystuje do dnia dzisiejszego.

Spółdzielnia pracy działa w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego (ustawa z dnia 16 września 1982r - prawo Spółdzielcze, Dz. U z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz o własny Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000081378.

Spółdzielnię pracy stanowią jej członkowie posiadający odpowiednie udziały członkowskie, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy ze spółdzielnią.

Najwyższym organem spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków, które musi być zwoływane przynajmniej raz do roku, w okresie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza nadzorujei kontroluje działalność Spółdzielni oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na kadencję 3 letnią.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie dla innych organów spółdzielni. Zarząd składa się z 2 czlonków - Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, ktory jako Kierownik Zakładu organizuje i kieruje podstawową działalnością Spółdzielni.
Oświadczenie woli za Spółdzielnię na piśmie składają obaj członkowie Zarządu.

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (Prawo Spółdzielcze - art. 3)

W okresie ponad 50-cioletniej egzystencji, Spółdzielnia prowadziła podstawową działalność w zakresie produkcji termometrów szklanych cieczowych rozszerzalnościowych w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną wyrobów (zgodnie z wymogami norm PN, BN i przepisami metrologicznymi GUM), na podstawie własnej dokumentacji technologicznej produkcji, na urządzeniach własnej konstrukcji, przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego specjalistów (technologów i konstruktorów) oraz członków załogi..

Spółdzielnia prowadziła również działalność inwestycyjną. Działania te zaowocowały rozbudowaniem majątku Spółdzielni. W skład tego majątku dzisiaj wchodzą:

  • budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni użytkowej około 2570 m2,
  • budynek magazynu surowców o powierzchni użytkowej około 67 m2,
  • budynek portierni o powierzchni użytkowej około 48 m2,
  • infrastruktura zawierająca drogi, chodniki, parking zakładowy, tereny zielone, całość ogrodzona,
  • grunt o powierzchni około 0,50 ha, na którym położone są ww. budynki (nieruchomości), będący w użytkowaniu wieczystym,
  • działka posiada infrastrukturę, na którą składają się niezbędne media jak: woda, kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gaz ziemny, instalacja telefoniczna, instalacja dostępu do internetu.
  • działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Toruńskiej we Włocławku, która to ulica stanowi drogę międzynarodową oznaczoną jako "E75" i jednocześnie drogę krajową nr "1".

Godziny otwarcia zakładu:
Pn-Pt: 7:00-15:00 
Dnia ..... zakład nieczynny.

Kontakt

KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW
Spółdzielnia Pracy

ul. Toruńska 104
87-800 Włocławek
Polska - Poland

Tel/Fax 54 236-27-01
Tel. Centrala 54 236-32-31

dział sprzedaży:
54 236-32-31 wewnętrzny 32 54 236-32-31 wewnętrzny 46

Adresy email:
Zarząd: termometry@kwt.pl
Sprzedaż: handlowy@kwt.pl

Konto bankowe:
PKO BP o/Włocławek
Nr 90 1020 5170 0000 1102 0065 2776

NIP: 888-020-05-79
NIP UE: PL 8880200579
REGON: 000401147
KRS: 0000081378


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information