Logo

Historia

Kujawska Wytwórnia Termometrów Spółdzielnia Pracy we Włocławku powstała w 1957r .

Zamierzenie zorganizowania spółdzielni powstało z konieczności, wskutek decyzji podjętych w Zjednoczeniu Przemysłu Precyzyjnego I Optycznego , zatwierdzonej przez Komisję Planowania Gospodarczego w roku 1956 a dotyczącej zaprzestania produkcji termometrów szklanych w Kujawskiej Fabryce Manometrów we Włocławku oraz zlikwidowania działu Szklarni w tej fabryce. O tych decyzjach ówczesna dyrekcja Kujawskiej Fabryki Manometrów powiadomiła załogę Szklarni w listopadzie 1956 roku, proponując pracownikom tego działu , którzy zdecydowaliby pozostać , przekwalifikowanie do zawodu ślusarza lub mechanika. Pozostałym pracownikom , którzy chcieliby pracować w dotychczasowym zawodzie, zaproponowano poszukanie sobie zatrudnienia w Wytwórniach Termometrów w Łodzi lub Katowicach. Takie rozwiązania nie zostały przyjęte.
Załoga Szklarni, znająca swoją wartość, posiadająca wysokie kwalifikacje, postanowiła stanowić sama o sobie. W zaistniałej sytuacji korzystnie wysunięty został wniosek - pomysł , zorganizowania spółdzielni . Dyrekcja Kujawskiej Fabryki Manometrów przyklasnęła pomysłowi widząc w tym rozwiązanie powstałych kłopotów z ludźmi, zbędnymi urządzeniami i surowcami.
Zaproponowano nawet nieodpłatne przekazanie do nowo formującej się spółdzielni urządzeń dotychczas stosowanych w fabryce do produkcji termometrów, zapasów surowców i portfela zamówień - o dziwo pełnego zamówień.
Wniosek o powołanie spółdzielni z powyższymi warunkami został przedstawiony władzom administracyjnym miasta i uzyskał ich aprobatę.
Wybrano zatem 5-cio osobowy zespół organizacyjny w osobach:

 • mistrza dmuchalni Zygmunta Rybarczyka
 • mistrza skalowni Zenona Pasturczaka
 • przedstawicieli szklarni: Stanisława Olszewskiego i Janusza Orankiewicza
 • pod przewodnictwem Kierownika Szklarni Jana Bieńkowskiego.

Rozpoczęto prace organizacyjne i poszukiwano kontaktu i pomocy u władz organizacji spółdzielczych w Polsce oraz jednocześnie poszukiwano lokali , w których można by uruchomić działalność spółdzielni . Działania te uwieńczone zostały sukcesem, gdyż uzyskano dla organizującej się spółdzielni lokalizację w nowo budującym się Ośrodku Spółdzielczym przy ul.Toruńskiej 104 we Włocławku. Jednocześnie opiekę organizacyjną nad nowo organizującą się spółdzielnią, przyjął, z uwagi na specyfikę produkcji, Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego w Warszawie.
W dniu 4 lutego 1957 roku odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie założycielskie 85 przyszłych członków spółdzielni, którzy dokonali wyboru władz spółdzielni. Wybrano Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Stanisława Olszewskiego i Sekretarza Zenona Pasturczaka.
Rada Nadzorcza powołała Zarząd w osobach:

 • Tadeusza Wielickiego - pierwszego Prezesa Zarządu
 • Jana Bieńkowskiego - Kierownika technicznego
 • Janusza Orankiewicza - członka Zarządu

Zatwierdzono również pierwszy statut spółdzielni.
Powstanie spółdzielni składającej się z części pracowników dużego zakładu przemysłu kluczowego jakim była wówczas Kujawska Fabryka Manometrów , u pracowników tego zakładu budziło niedowierzanie i powątpiewanie w sukces takiego rozwiązania.
A jednak, po kilkakrotnie przesuwanych terminach rozpoczęcia działalności spółdzielni ustalono ostateczny termin na dzień 1 września 1957 roku i rozpoczęto przygotowania do tego. Ze względu na to , że przedsiębiorstwo budowlane nie zakończyło budowy hali produkcyjnej przy ul.Toruńskiej , przy wydatnej pomocy Kujawskiej Fabryki Manometrów , rozpoczęto działalność w niecodziennych warunkach , bo w pomieszczeniach tej fabryki, której dyrekcja i załoga wykazała bardzo dużo dobrej woli i zrozumienia dla naszych działań, pozwalając na prowadzenie działalności nowopowstałej spółdzielni na własnym terenie.
Po kilku tygodniach, w grudniu 1957 roku budynek spółdzielni został wybudowany i rozpoczęto przeprowadzkę do jeszcze całkiem niewykończonych pomieszczeń produkcyjnych i biurowych , nie wykończonych ale własnych.
Tak - tak to się zaczęło i trwa do dnia dzisiejszego .
Przez ten okres pracowało w naszej spółdzielni około 1400 pracowników. Załoga była stabilna dlatego, że dla wielu pracowników był to pierwszy i ostatni zakład pracy , w którym pracowali od podjęcia pierwszej pracy, często zaraz po ukończeniu szkoły , aż do przejścia na emeryturę , jak również dlatego , że w spółdzielni pracowało wiele rodzin i małżeństw.
Na początku działalności załogę stanowiło 110 pracowników, w najkorzystniejszym okresie działalności spółdzielnia t.j w latach 80-tych ubiegłego wieku ( jak to brzmi ! ) zatrudniała 320 pracowników, by obecnie w trudnych warunkach konkurencji zatrudniać 35 pracowników.
Przez okres działania spółdzielnia przechodziła przez różne etapy dziejów naszego kraju, nie omineły nas zawirowania przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce oraz krajach sąsiednich a mimo to, spółdzielnia pozostawała w niezmienionej formie własności, dla korzyści swoich udziałowców, członków spółdzielni. Najdotkliwiej dotknęły nas zmiany ustawy o spółdzielczości z roku 1990, które spowodowały zmniejszenie , z różnych przyczyn, stanu załogi o około 90 osób.
Przez lata doskonalono w spółdzielni technologię produkcji, inwestowano zyski w rozwój spółdzielni , projektowano i wykonywano we własnym zakresie unikalne maszyny i urządzenia, szkolono załogę. Byliśmy przez to zakładem w tej branży
o najwyższym poziomie technicznym w Polsce, do nas przyjeżdzano na szkolenia pracowników, od nas otrzymywano rozwiązania techniczne produkcji dla uzyskania wyrobów o wysokiej jakości . Dzięki stałemu wdrażaniu postępu technicznego legitymujemy się największym stopniem mechanizacji procesów technologicznych w porównaniu do innych zakładów tej branży w kraju. Byliśmy i jesteśmy zakładem , który posiada najkorzystniejsze warunki produkcji termometrów szklanych cieczowych rozszerzalnościowych,
Powyższe działania umożliwiły utrzymanie się na rynku naszego zakładu. Produkowaliśmy i produkujemy termometry szklane cieczowe w większości na potrzeby rynku krajowego. Część produkcji sprzedawaliśmy na eksport do byłego Związku Radzieckiego , Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii , Węgier , Jugosławii, Albanii, Grecji oraz Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Cypru ,Algerii, Egiptu i wielu innych krajów . Obecnie sprzedajemy na eksport i w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do zakładów na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Czech, Słowenii.

Asortyment produkowanych przez nas wyrobów jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje on aż około 5 tysięcy różnych wyrobów z rodziny termometrów szklanych. Produkujemy termometry:

 • przemysłowe – stosowane , jak nazwa mówi w zakładach przemysłowych, ciepłowniach, elektrowniach węglowych ale i atomowych,
 • okrętowe i morskie - stosowane w budownictwie statków ,
 • kontaktowo-nastawne - stosowane w układach regulacji temperatury,
 • laboratoryjne , wzorcowe i kontrolne - stosowane w badaniach laboratoryjnych, do wzorcowania i sprawdzania elektrycznych i elektronicznych mierników temperatury oraz do kontroli automatyki ,
 • specjalistyczne dla przemysłu spożywczego,
 • całą rodzinę termometrów meteorologicznych,
 • i wiele innych specjalnych termometrów.

Trzeba tu dodać , że w najlepszym okresie działalności naszego zakładu , produkowaliśmy rocznie około 800 tysięcy sztuk termometrów w tym 300 tysięcy termometrów lekarskich, których ze względów ekonomicznych nie produkujemy od 1986 roku.
W ostatnich latach produkujemy w granicach od 50 do 60 tysięcy sztuk termometrów rocznie.
Od kilkunastu już lat produkujemy również obudowy metalowe do produkowanych przez nas termometrów szklanych i w tym zakresie jesteśmy prawie samowystarczalni.

Postawiliśmy na jakość naszych wyrobów i decyzja ta przynosi nam korzyści.
Jesteśmy najlepszym producentem termometrów szklanych w Polsce, termometrów , które spełniają wymogi polskich norm oraz norm branżowych jak również wymagania norm europejskich i amerykańskich ( tzw. ASTM ) . Znaczna część naszej produkcji podlega kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez pracowników Okręgowego lub Obwodowego Urzędu Miar w specjalistycznych laboratoriach pomiarowych. W tym zakresie przez wiele lat, a właściwie ciagle od 1968 roku do dziś , bardzo dobrze układa się współpraca z Obwodowym Urzędem Miar we Włocławku, dzięki czemu okresy oczekiwania odbiorców termometrów wyposażonych w świadectwa sprawdzenia lub wzorcowania , wykonywanych na specjalne zamówienia, nie są długie. Obecnie na terenie naszej Spółdzielni działa Akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji Laboratorium Wzorcujące. Świadectwo Wzorcowania PCA, uzyskiwane przez termometr w tym laboratorium, honorowane jest prawie na całym świecie.

Mamy również osiągniącia i w innych dziedzinach , nie tylko produkcyjnej.
Poprzez zorganizowanie wraz z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Włocławku kilku kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwiliśmy zdobycie uprawnień czeladniczych i mistrzowskich dla ponad 100 pracowników. Wielu z nich pracuje w naszej firmie do dziś ale wielu pracuje także w małych firmach konkurencyjnych w stosunku do nas na terenie Włocławka.

Z chęci posiadania kadry wysokowykwalifikowanej , w roku 1968 zorganizowaliśmy szkołę przyzakładową, przejętą później przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 we Włocławku , z którą współpracowaliśmy do roku 1990. W tym okresie corocznie naukę zawodu w trzech klasach pobierało od 45 do 60 uczniów, którzy po jej ukończeniu znajdowali zatrudnienie w naszej spółdzielni.

W latach od 1962 do 1996 , wraz z trzema innymi spółdzielniami zlokalizowanymi na terenie Ośrodka Spółdzielczego przy ul.Toruńskiej 104 , prowadziliśmy Przyzakładową Przychodnię Lekarską zapewniając załodze korzystne warunki podstawowej i przemysłowej opieki lekarskiej.
Obecnie w zakresie przemysłowej opieki lekarskiej współpracujemy z Poradnią Badań Profilaktycznych - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

Nasza dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy bardzo nam się opłaciła. Nie było u nas tragicznych wypadków przy pracy, te które wystąpiły związane były z drobnymi skaleczeniami, małymi oparzeniami i niewielkimi urazami transportowymi. Nie notujemy występowania chorób zawodowych.

Klub Start
Klub Krokus
Wystawy konferencje promocja
Patronat szkoły LZK I ZSZ nr 2.
Szpital
Sport , wędkarstwo, rowery, inne (firma Roku )
Certyfikaty, nagrody itp.
Na wymienione wyżej osiągnięcia naszej spółdzielni, składa się wysiłek i trud całej załogi pracującej na przestrzeni tych lat. .Trzeba tu wymienić jednak pracowników, ktorzy byli charakterystyczni
w okresie działania spółdzielni:

Przewodniczącymi Rady Nadzorczej byli:

 • Stanisław Olszewski
 • Marian Kaźmierczak
 • Józef Czarnecki
 • Stanisław Szczepański
 • Jerzy Majewski
 • Ewa Skurzewska
 • Andrzej Baczyński
 • obecnie Jerzy Majewski

Funkcje Prezesa Zarządu pełnili:

 • Tadeusz Wielicki w latach 1957 do 1964
 • Jan Bieńkowski w latach 1964 do 1986
 • Ryszard Sempkowski w latach 1986 do 1994
 • Wojciech Bieńkowski w latach 1994 do 2012
 • Janusz Godlewski w latach 2012 do chwili obecnej

Każdy nowy dzień tworzy dalszy ciąg historii naszego zakładu w nowej rzeczywistości.

Godziny otwarcia zakładu:
Pn-Pt: 7:00-15:00 
Dnia ..... zakład nieczynny.

Kontakt

KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW
Spółdzielnia Pracy

ul. Toruńska 104
87-800 Włocławek
Polska - Poland

Tel/Fax 54 236-27-01
Tel. Centrala 54 236-32-31

dział sprzedaży:
54 236-32-31 wewnętrzny 32 54 236-32-31 wewnętrzny 46

Adresy email:
Zarząd: termometry@kwt.pl
Sprzedaż: handlowy@kwt.pl

Konto bankowe:
PKO BP o/Włocławek
Nr 90 1020 5170 0000 1102 0065 2776

NIP: 888-020-05-79
NIP UE: PL 8880200579
REGON: 000401147
KRS: 0000081378


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information