Termometr szklany - kontrolerem automatyki.

Jedyny producent ponad 5 tysięcy rodzajów termometrów.

WYROBY KWT
TO DOKŁADNOŚĆ I JAKOŚĆ

Termometry odpowiadają Polskim i Branżowym Normom (PN i BN) oraz przepisom wzorcowania. Na życzenie odbiorcy wyroby mogą być zaopatrzone w Świadectwo Sprawdzenia KJ zakładowej lub Świadectwo Wzorcowania Laboratorium posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Świadectwo Wzorcowania PCA) .

Zamówienia na termometry można składać pod adresem poczty

handlowy@kwt.pl,
termometry@kwt.pl,
wzorcowanie@kwt.pl

jak też telefonicznie:
054-236-32-31 wewn. 32 lub 46,
faxem 054-236-27-01
ewentualnie listownie na adres naszej firmy.