Poniższy program ma na celu weryfikację kodu zamówień
dla termometrów produkowanych w KWT.
Proszę podać kod termometru: