Baza danych: KWT HISTORIA


HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Tutaj niedługo będzie wpisana historia...
Zapraszamy wkrótce !

Historia.....historia.

Jest październik 2006 roku. Zbliża się dużymi krokami jubileusz 50-lecia istnienia
i działania naszej spółdzielni. Jest zatem okazja do przedstawienia dziejów naszego zakładu.