Janina Szupernak
Kierownik działu Kontroli Jakości
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 43
email: szupernak@kwt.pl