mgr inż. Janusz Godlewski
Kierownik Działu Handlowo-Technicznego
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 37
email: godlewski@kwt.pl
handlowy@kwt.pl

________________________

Aleksandra Baczyńska
Specjalista d.s. sprzedaży
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 32 lub 46
tel. fax +48 (prefix 54) 236-27-01
email: baczynska@kwt.pl
handlowy@kwt.pl
________________________

Barbara Majewska
Specjalista d.s. sprzedaży
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 32 lub 46
tel. fax +48 (prefix 54) 236-27-01
email: majewska@kwt.pl
handlowy@kwt.pl
________________________

Andrzej Baczyński
Specjalista d.s. marketingu
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 47
email: baczynski@kwt.pl
handlowy@kwt.pl