mgr inż. Janusz Godlewski
Kierownik Działu Handlowo-Technicznego
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 37
email: godlewski@kwt.pl
handlowy@kwt.pl

________________________

Marek Kozak
Specjalista technolog
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 54
email: kozak@kwt.pl
________________________

Jerzy Majewski
Mistrz warsztatu mechanicznego
tel. +48 (prefix 54) 236-32-31 wewn. 48
email: majewski@kwt.pl